H K Sze Cs P Szo V
1
3
Dátum : 2018. január 3.
4
5
6
7
8
10
Dátum : 2018. január 10.
11
12
13
14
15
17
Dátum : 2018. január 17.
18
19
20
21
22
24
Dátum : 2018. január 24.
25
26
27
28
29
31
Dátum : 2018. január 31.

Tájékoztató: Kőrisesberki vízfolyás fenntartási munkáiról

Tisztelt Földbirtokosok és Földhasználók!

A Dél-Balatoni Vízi társulat kezeléséből a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésébe került a Körisesberki – vízfolyás Magyar Állam tulajdonában lévő 0+000-9+300 km szelvényei közötti szakasza. Igazgatóságunkra több bejelentés érkezett a vízfolyás medrének elhanyagolt állapotára vonatkozóan. Helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a vízfolyás gondozatlan állapota a fenntartási munkák huzamosabb idejű elmaradásának következménye.

 

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2017. III. negyedévében tervezi s fenntartási munkák előkészítését, a kivitelezés megkezdését.
Terveink szerint a munkák során kialakításra kerül a vízfolyás medre, valamint a fenntartósáv.

Tervezett fenntartási munka főbb munkafázisai:

  1. Meder és fenntartósáv növényzetmentesítése.
  2. Érintett terület geodéziai felmérése.
  3. Tervezés – medernyomvonalának kialakítása, mélyítés mértékének meghatározása, a kikerülő föld elhelyezésének meghatározása.
  4. A tervek alapján kotrási, iszapolási munkák elvégzése.

Átnézetes helyszínrajz 

 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztálya

Polgár Károly osztályvezető
72/506-357

Koordinációval megbízott személy neve:
Erb Zsolt projektmenedzser
72/506-304

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területileg illetékes önkormányzatok segítségével a továbbiakban is tájékoztatást fog adni az ingatlan-tulajdonosok és – használók (parti birtokosok) részére a fenntartási feladatok állásáról, illetve ütemezéséről.
A közcélú mederben és környezetében tervezett fenntartási munkák ellátása során kérjük a parti birtokosok, mint érdekeltek közreműködését, együttműködő segítségét a vízfolyás állapotának feljavításában.

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
vezetősége